Ändringar av Tigercats sociala medier

Publicerades: oktober 10, 2023

 

På grund av en pågående juridisk dispyt avseende användningen av varumärkesnamnet Tigercat i Belgien, Nederländerna och Luxemburg (kollektivt kända som Benelux-regionen) måste Tigercat Industries Inc. vidta vissa åtgärder som rör företagets närvaro i sociala medier.

Från och med 10 oktober 2023 kommer Tigercats företagsprofil på LinkedIn att inaktiveras på obestämd tid. Den 10 oktober 2023 kommer Tigercat också att ändra statusen på sitt Instagram-flöde från offentligt till privat. Befintliga följare kommer inte att påverkas medan de som inte följer Tigercat, och önskar få åtkomst till flödet, måste skicka en begäran om att få följa det. Personer som är bosatta i Benelux bör inte skicka någon förfrågan eftersom de inte är behöriga att ta del av innehåll från varumärket Tigercat.

Tigercat Industries Inc. har varit verksamma i 32 år och är för närvarande en dominerande tillverkare av utrustning för skogsavverkning och vegetationshantering. Målsäganden i denna dispyt har dock övertygat en belgisk domstol att förbjuda användningen av varumärkesnamnet Tigercat i Benelux. För att efterleva detta måste ovanstående åtgärder vidtas avseende företagets konton på LinkedIn och Instagram.

Målsägandens främsta påstående i flera olika relaterade rättsliga åtgärder runt om i världen är att det finns en risk att yrkesverksamma inom skogsbruk inte kan avgöra att varumärket Tigercat och målsägandens varumärke inte har någon koppling till varandra och är två separata enheter. Tigercat anser inte att det finns, eller någonsin har funnits, någon sådan risk för förväxling.