Vilkor

Denma webbsida har skapats till förmån för Tigercats återförsäljare, anställda, kunder och
potentiella kunder. Alla produkter är eventuellt inte tillgängliga. Maskinspecifikationer och
annan information angående Tigercats produkter och tjänster kan ändras när som helst utan
förvarning. Denna webbsida kan innehålla felaktigheter. Tigercat är inte ansvarig för fel eller
avsaknad av information på denna webbsida. Informationen på denna webbsida lämnas ”som
den är”, utan någon helst garanti, varken uttrycklig eller underförstådd.