Arbeta säkert kring maskiner

Publicerades: november 15, 2022

 

Arbeta aldrig under hytten utan att säkerställa att den är ordentligt uppstöttad med säkerhetsstag vid hyttlutning eller helt öppnad över mitten.

Hydrauliskt driven utrusning har många fördelar, men medför också många risker. Oavsiktliga och oväntade rörelser hos maskindelar kan skada eller döda personer som jobbar i maskinens närhet.

Att arbeta under upplyfta laster är väldigt farligt. Justerande tryck, bortkoppling av hydraulslangar eller fel på en komponent i det hydrauliska systemet kan få en bom, ett skärblad eller ett aggregat att plötsligt falla. På grund av dessa risker har många länder instiftat lagar som förbjuder arbete under upplyfta laster. Tigercat har utvecklat flera verktyg som hjälper arbetare när de servar maskiner för att förhindra att den här typen av olyckor sker. Dessa verktyg, komponenter eller strukturer är alltid rödmålade.

Cylinderlås

Ett cylinderlås fungerar som en spärr och förhindrar att cylindern och bommen, eller någon annan komponent som cylindern styr, rör sig om hydraulsystemet skulle fallera.

Säkerhetsstag vid hyttlutning

Många förarhytter på maskiner som lunnare och lastare går att luta, antingen för transport eller för att komma åt ventiler och andra komponenter som sitter under hytten. Vissa produktgrupper som lunnare, skotare, lastare och avverkningsmaskiner är utrustade med hytter som lutar över mitten. Det är av största vikt att maskinen är parkerad på jämn mark och att hytten är lutad över mittpunkten innan man jobbar i området under hytten. Den nya bulldozern TCi 920 lutar däremot inte över mittpunkten och kräver därför ett säkerhetsstag för att hålla hytten säkert på plats när man arbetar under den.

Tigercat-maskiner är utrustade med lämplig säkerhetsutrustning. Se till att den förvaras på rätt plats och att alla i arbetslaget vet hur, när, var och varför den ska användas.

Säkerhetssprintar

Tigercats materialbearbetningsmaskiner, såsom slipen 6900, har säkerhetssprintar som förs in under höjda element såsom hog box-behållaren för att förhindra att komponenter faller medan någon utför service under dem.

Lutningsramspärr

Tigercats skördaraggregat har två låspunkter för att förhindra oavsiktliga rörelser. Lutningsramens låsbultar kan installeras på ett av två sätt. I upprätt läge är lutningsramen låst för att möjliggöra smörjning och service. I nedåtläget ger de åtkomst till kontrollventilerna för hydrauliken och komponenter som sitter på aggregatets baksida.

Artikulationsspärrar

Förutom att lyfta artikulerar många Tigercat-maskiner för styrning. Tigercat tillhandahåller en artikulationsspärr för att förhindra att maskinen artikulerar och gör arbete kring midjeleden säkrare. Dessutom förhindrar artikulationsspärren oavsiktlig rörelse under transport.

Midjeledens artikulationsspärrar förhindrar maskinen från att svänga. De ska alltid användas vid arbete i närheten av midjeleden och då maskinen transporteras.

Viktiga slutsatser

  • Arbetsgivare ska se till att företagets säkerhetsprogram inkluderar utbildning om hur man servar utrustningen på ett säkert sätt.
  • Besättningsmedlemmar ska känna till vilka steg de måste ta för att se till att utrustningen är säker före service. Läs alltid bruksanvisningen.
  • Så aldrig under ett föremål eller upplyft last som endast stöds av maskinens hydrauliska system.
  • Var medveten om maskinens klämpunkter. Ingen ska befinna sig inom räckvidd för maskinens rörliga delar utan att först ha vidtagit åtgärder för att förhindra oavsiktlig rörelse.
  • Motorhuvar, åtkomstluckor, svängdörrar och lutande hytter ska alltid vara helt öppna eller över mittläge. Om de är utrustad med säkerhetsspärrar ska dessa alltid vara säkrade innan något arbete utförs.
  • Bommar, kranar och skärblad ska stödas med klassade domkraftstativ av kommersiell grad om de måste vara i upphöjt läge för service.
  • Sänk alltid bommar och kranar så att vikten från bommen och aggregatet vilar på marken och bommen och kranen stöttas ordentligt. Förlita dig aldrig på att skördaraggregatet stöder bommen och kranen om inte den främre låsbulten är installerad.
  • Se till att alla förstår hur de ska använda de röda skydden och spärrarna som följer med maskinen.

Om vi tar ett ögonblick och tänker igenom hur vi kan utföra arbete på ett säkert sätt kan vi hjälpa till att förhindra olyckor och komma hem till familjen i slutet av dagen.

”Läs alltid bruksanvisningen”