Finita elementanalys Li Quan

Publicerades: november 1, 2023

 

Tigercats tekniker och utvecklare använder solida modelleringsprogram för att utveckla maskindelar och komponenter. Genom att göra detta kan de generera en tredimensionell representation av en maskin för att verifiera inpassning av delar och kontrollera att det inte är några fel i designen som kanske inte skulle ha upptäckts i en platt ritning. En annan stor fördel är möjligheten att köra Finita elementanalys (FEA) på strukturella komponenter eller hela maskiner.

FEA är en teknik som simulerar faktiska maskintillämpningar i en virtuell miljö. Teknikerna kan då utvärdera designens prestanda och pålitlighet i olika belastningsspektrum baserat på beräkningar av tid för deformation, stress, belastning och utmattning.

FEA-simulering låter teknikerna visualisera hur hytten kommer att bete sig under den angivna belastningen.

 

Li Quan är en tekniker specialiserad på FEA-simulering hos Tigercat och har mer än 25 års erfarenhet. Lis arbete inom FEA började 1997 med arbete med sgogsbruksutrustning hos Timberjack. Efter att ha jobbat inom andra branscher, inklusive maskiner för formsprutning och kärnkraft, slöt Li cirkeln genom att komma tillbaka till skogsbruksutrustning. Han har varit hos Tigercat i mer än tio år.

Istället för att arbeta med en specifik produktgrupp jobbar Li som FEA-specialist för alla produktgrupper. Hans arbetsuppgifter omfattar allt från simulering av strukturtester av hytter till att jobba med huvudkomponenterna till en ny produkt.

Hyttsäkerhet

Alla förarhytter måste klara ISO och andra efterlevnadsstandarder för skyddsstrukturcertifiering genom faktiska laboratorietester. Testerna görs genom att hytten placeras i en stor ställning och sedan belastas på flera olika ställen med en stor hydraulisk balk.Eftersom laboratorietesterna är destruktiva och dyra använder Li FEA för att analysera varje OPS-/ROPS-modell (hytten plus dess stödstruktur) enligt de standarder hytten ska certifieras för. FEA-simulering låter teknikerna visualisera hur hytten kommer att bete sig under den angivna belastningen. Genom designoptimering kan de säkerställa att hyttens deformering, stress och belastning ligger inom de acceptabla gränserna.När den fysiska hytten sedan testas stämmer resultatet förvånansvärt bra överens med simuleringen. Den kostnad och tid som sparas genom att denna metod används är avsevärd eftersom det faktiska destruktiva testet bara utförs en gång. Risken för att en andra hytt ska behöva testas har i stort sett eliminerats.

Stressanalys

Stressanalyser utförs på stora komponenter såsom bommar, chassin och underreden. Li är ansvarig för att köra FEA-programvaran på de modeller som teknikerna skapar för att hitta områden som kan riskera att fallera under belastning. Designern kan sedan använda dessa data för att förstärka de sårbara områdena. En annan viktig uppgift för Li är att analysera komponenter som har fallerat ute i fält. I sådana fall använder Li FEA-teknik för att fastställa grundorsaken så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Programvaran FEA används för att visa deformation os fällaren-läggaren genom att simulera belastning på bommens ände.

 

Mätresultat, inklusive fältkit och designändringar, kan tillämpas på befintliga maskiner och framtida produkter för att eliminera problemet. Tigercat satte nyligen ihop ett tekniskt team för finita elementanalys med medlemmar som representerar varje produktgrupp. Teamets mål är att dela kunskap, utveckla designvägledningar och förbättra den administrativa effektiviteten.