Framdrivningshjälpmedel och däckunderhåll

Publicerades: november 1, 2023

 

Det finns många typer av skogsbruksdäck och många märken och stilar på framdrivningshjälpmedel. Framdrivningshjälpmedlen måste passa däcken. Det måste installeras och underhållas korrekt. Även själva däcket måste underhållas på rätt sätt. Låt oss förklara.

Fabriksgodkännande krävs

Först och främst, för att hålla maskinen intakt och garantin giltig, måste alla framdrivningshjälpmedel godkännas av Tigercat innan de installeras. Det finns många konfigurationer som definitivt kommer att skada drivenheten eller däcken. Samarbeta med din Tigercat-återförsäljare för att säkerställa att korrekt dokumentation lämnas in och godkännande mottas.

Följande är en kort översikt av de tre huvudhårdvarorna inom framdrivningshjälpmedel och vad som är viktigt att tänka på med var och en av dem. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att dubbla däckinstallationer anses vara framdrivningshjälpmedel och också måste godkännas.

”För att hålla maskinen intakt och garantierna giltiga måste alla framdrivningshjälpmedel godkännas av Tigercat innan de installeras.”

Hjulkedjor

Hjulkedjor installeras på de individuella däcken och används normalt för att ge bättre dragkraft i is och snö. Det finns många kedje- och dubbmönster tillgängliga, vart och et utformade för att ge optimal prestanda under specifika förhållanden.

Hjulkedjor ökar maskinens vikt avsevärt och ökar inte maskinens avtryck. Förutom ökad bränsleförbrukning innebär den ökade vikten ökat marktryck och kan orsaka större åverkan på marken.

Det är viktigt att kedjorna har rätt storlek och sitter så att däcken inte skadas. Kedjor ska kontrolleras regelbundet och vara korrekt åtdragna enligt tillverkarens instruktioner.

Hjulband

Precis som kedjor installeras hjulband på individuella däck och ger avsevärt bättre dragkraft samtidigt som de skyddar däcket.

Hjulband ökar hjulets rullomkrets en hel del. Denna ökade omkrets, i kombination med den ökade vikten från hjulbandet, minskar den maximala dragkraften och ökar bränsleförbrukningen.

Hjulband måste sitta åt ordentligt på hjulet. Att tömma däcket på lite luft innan bandet sätts på kan hjälpa till att spänna bandet mot däckets utsida när luften sedan fylls på till korrekt driftstryck. Det är mycket viktigt att bibehålla det maximala driftstryck som tillverkaren rekommenderar. Detta ger extra stöd både åt bandets lameller och däckens sidor.

Differentialspärrar ska användas sparsamt när hjulband används. Användning av differentialspärrar i goda greppförhållanden kan få differentialspärrarna glida när maskinen svänger. Detta ökar slitaget på differentialspärrarnas kopplingar.

Larvband

Larvband är gjorda för installation på axlar av boggityp. De ökar maskinens vikt avsevärt, ökar bränsleförbrukningen och även maskinens avtryck. Detta kan potentiellt minska både marktrycket och åverkan på marken.

Band är utformade för specifika däckstorlekar och märken. Kompatibiliteten måste säkerställas ordentligt. Exempelvis har däck i imperial-storlek, avsedda att användas på fyrhjulsdrivna lunnare, en böjd yta över däckets hela bredd som gör det mycket svårt att använda larvband. De kommer att kräva hög motorstyrka och relativt enkelt åka av däcken.

En bandplatta i rätt storlek för ett specifikt däck kommer att ha tillräckligt utrymme mellan sidväggen och bandplattorna. Det ska finnas ett ca. 10 mm mellanrum på var sida av däcket, mellan däckets sidväggar och bandets guider. För litet mellanrum gör att däckets sidväggar slits onödigt mycket.

Korrekt spända band ska ha 40-70 mm slack mellan däcken. Om bandspänningen är för låg kan banden krypa av däcken. Om bandspänningen är för hög kan boggistrukturen, planetlager och kugghjul skadas om man kör över hinder.

Korrekt spända band ska ha 40-70 mm slack mellan däcken. (Bild tillhörande Olofsfors, skaparna av ECO-TRACKS ©, 2022)

 

En bandplatta i rätt storlek för ett däck har tillräcklig frigång på var sida av däcket, ca. 10 mm på var sida, mellan däckets sidväggar och bandets guider. För litet mellanrum gör att däckets sidväggar slits onödigt mycket.

Bandplattor, eller slitbanor, finns tillgängliga med mycket höga kamprofiler för att ge ytterligare framdrivning i djup snö. Denna utformning kräver avsevärt mer kraft för att flytta maskinen än mindre aggressiva kamprofiler. Att använda höga kamprofiler i tillämpningar med bra dragkraft resulterar i försämrad tillgänglig dragkraft för att flytta maskinen.

Precis som hjulband ska differentialspärrar användas sparsamt när larvband används. Vid gynnsamma terrängförhållanden kan differentialspärrarna glida när maskinen svänger. Detta ökar slitaget på differentialspärrarnas kopplingar.

En bandplatta i rätt storlek för ett specifikt däck kommer att ha tillräckligt utrymme på varje sida av däcket, mellan sidväggen och bandplattorna. För litet mellanrum gör att däckets sidväggar slits onödigt mycket.

Korrekt däcktryck är av största vikt

Skogsmaskiner används i extrema förhållanden så däcken måste underhållas för att inte slitas ut i förtid och för att undvika svåra och kostsamma fel.

Den viktigaste faktorn vid däckunderhåll är korrekt lufttryck i däcken. Tigercats tryckövervakningssystem, eller TPMS, är ett effektivt verktyg för att bevaka lufttrycket i däcken. TPMS visar föraren ett detaljerat varningsmeddelande på pekskärmen till maskinens kontrollsystem.

”Tigercats tryckövervakningssystem, eller TPMS, är ett effektivt verktyg för att bevaka lufttrycket i däcken.”

Dessutom har TPMS-system för Tigercats lunnare, skotare och skördare nu inbyggd RemoteLog-telematik. Om TPMS känner av att trycket i något av däcken ligger utanför intervallet skickas ett varningsmeddelande till maskinägaren via gränssnittet RemoteLog. RemoteLog sparar däcktryckshistorik och loggar alla händelser som är utanför specifikationerna. På maskiner utan TPMS är det viktigt att kontrollera däcktrycket dagligen.

Däckvulstens vridmomentskapacitet är ett resultat av däcktryck och montering. Däckets belastningskapacitet står i direkt proportion till lufttrycket i däcket. Användning av ett däck med för lite luft minskar vridmoments- och belastningskapaciteten och kan orsaka skada eller glidning mellan däck och fälg. När däcket glider på fälgen slits ventilskaftet på slangen av och däckvulsten skadas permanent. Det kan också skada fälgens räfflor. Undertryck kan också orsaka för hög värmeutveckling. Detta kan skada sidvägg, vulst eller foder när maskinen kör över hinder.

”Användning av ett däck med för lite luft minskar vridmoments- och belastningskapaciteten och kan orsaka skada eller glidning mellan däck och fälg”

Än en gång, det är viktigt att upprätthålla rätt däcktryck. Underlåtelse att göra så kan ogiltiggöra däckgarantin och leda till dyra reparationer eller byten. Se tabellen för däcktryck i förarhandboken. Vilket däcktryck som krävs är normalt också tryckt på däckets sidvägg.

Däcket glider på fälgen. Om fälgens räfflade yta är sliten finns det risk att däcket glider.

Konfiguration av framdrivningshjälpmedel

Några riktlinjer för framdrivningshjälpmedel. Än en gång, på grund av det stora utbudet av däck och hjälpmedel samt andra viktiga faktorer såsom användningsområde, är det viktigt att med hjälp av din återförsäljare få fabriksgodkännande för din konfiguration innan framdrivningshjälpmedlet installeras.

Fyrhjulsdrivna maskiner

På fyrhjulsdrivna lunnare och fällare/läggare är det bäst att använda identiska kedjor på alla fyra däcken eller identiska hjulband på alla däck. Förutsatt att alla däck är jämnt slitna eliminerar detta potentiella risker kopplade till olika rullomkrets och säkerställer samma greppegenskaper på alla fyra hjulen.

Sexhjulsdrivna maskiner

På sexhjulsdrivna lunnare och skördare finns det flera möjliga konfigurationer inklusive:

 • Kedjor på axeln och larvband på boggiaxeln
 • Inget hjälpmedel på axeln och larvband på boggiaxeln
 • Kedjor på axeln och hjulband på boggiaxeln
 • Inget hjälpmedel på axeln och hjulband på boggiaxeln

Kontakta din återförsäljare för godkännande av dessa konfigurationer. Du kan också diskutera andra möjliga konfigurationer vilka måste bedömas från fall till fall. Det är också viktigt att notera att dubbla däckinstallationer anses vara framdrivningshjälpmedel. Fabriksgodkännande krävs för att maskingarantin ska gälla. För att undvika överbelastning av kullager när dubbla däck används måste det yttre hjulet ha mindre diameter än det inre däcket. Få mer info från din Tigercat-återförsäljare.

Bästa metoder

Använd dessa bästa metoder för att maximera däckens livslängd och skydda viktiga drivenhetskomponenter.

 • Ta hjälp av din återförsäljare för att få fabriksgodkännande innan du installerar framdrivningshjälpmedel.
 • Kontrollera lufttrycket i alla däck dagligen om maskinen inte är utrustad med TPMS.
 • Kontrollera regelbundet att däcken inte är skadade, speciellt om du använder framdrivningshjälpmedel.
 • Säkerställ att framdrivningshjälpmedel är korrekt åtdragna enligt tillverkarens instruktioner.
 • Rensa jord, snö eller skräp från banden, kedjorna och däcken.
 • Aktivera differentialspärrar i förväntad svår terräng för att undvika hjulspinn.
 • Välj bästa möjliga körväg för att undvika hinder, när så är möjligt.