Maskinkonst

Publicerades: november 1, 2023

Ariana, med rötter i Corrientes, Argentina, började måla som hobby för fem år sedan men den ökande efterfrågan efter hennes verk gjorde hennes hobby till ett deltidsjobb.

”I februari fick ag uppdraget att måla den här Tigercat-maskinen, vilket var en stor utmaning för mig eftersom jag aldrig hade målat tung utrustning förut. Jag beslutade mig för att ta jobbet eftersom jag skulle lära mig av det och öka omfånget av mitt arbete.”

Ariana berättar att det tog henne två månader att göra klart målningen. Hon började med bakgrunden, sedan himlen och träden. Maskinen målades sist. ”Varje del av maskinen var en utmaning. Jag behövde veta hur maskinen fungerade.” Ariana kommenterar att hjälpen hon fick av sin make var viktig. “Han känner till Tigercat-utrustning väl, så han förklarade för mig hur allt fungerade.”

Intressant fakta, Ariana äger att hjulen var allra svårast att måla. Efter några korrigeringar användes de sista penseldragen till att lägga till sågspån. ”Från en konstnärlig synpunkt är det sågspånet som ger målningen liv.” Hon tillägger att kontrasten mellan maskinens starka gula färg mot den gröna bakgrunden är det hon tycker bäst om med målningen.

Ariana har redan fått i uppdrag att måla ännu en Tigercat-maskin. ”Jag är verkligen glad över den här möjligheten och jag hoppas få lära mig mer om Tigercat-utrustning så att nästa målning blir bättre än den förra.”

Följ Arianas arbete på Instagram: @pinturasariana