Mossfeldt Skogtransporter Dragen till skogen

Publicerades: mars 20, 2023

Tigercats skördare 1165 utrustad med skördaraggregatet 534.

1967 började Lars-Erik Mossfeldt köra en skotare som anställd på Uddeholm. Efter att ha jobbat åt företaget i många år beslutade han sig för att starta eget. ”PÅ den tiden var det populärt att starta eget företag, så det gjorde jag”, säger Lars-Erik. 1984 föddes Mossfeldt Skogtransporter.

Han minns att han var tvungen att hämta den första skotaren han köpte – Blue Brunett – i en annan stad ca. 200 km bort. ”Det tog mig två dagar att få hem maskinen. Det fanns inga släp på den tiden. Man var tvungen att köra maskinen själv.”

I dag har Mossfeldt Skogtransporter ett kontrakt på 100 000 kubikmeter med Stora Enso och skördar en blandning av tall, björk och gran. Företaget äger tre Tigercat-maskiner som de använder till detta: Skotarna 1075C och 1085C och skördaren 1165 utrustad med Tigercats nya skördaraggregatet 534.

Det sista fånget stockar placeras på skotaren 1075C.

Lars-Eriks son Roland blev en del av Mossfeldt 1995 när han gått ut naturbruksprogrammet med inriktning på skog på Södra Viken Naturbruksgymnasium, en yrkesutbildning i Sunne. Roland förklarar att i Sverige måste man vara certifierad för att få köra skogsmaskiner. ”Det finns strikta skogsbruksbestämmelser och naturbruksprogrammet förbereder dig för det. Tung utrustning får exempelvis inte komma i kontakt med vatten ens om det är en liten bäck. Man måste bygga en bro först. Sverige skyddar sin natur och miljö väl.”

Rolands son Henrik gick samma väg. Han tog examen från samma naturbruksprogram 2018 och blev en del av företaget efter det. När Henrik var liten brukade Lars-Erik och Roland ofta ta med honom ut i skogen där han fascinerades av skogsbruksmaskinerna. ”Jag tyckte alltid att det skulle vara coolt att köra en sån maskin. Nu ser jag fördelen med att de tar mig ut i skogen. Det är det bästa jobbet jag kan tänka mig. Jag vill inte byta för allt i världen.” Rolands yngre som Marcus läste till bilmekaniker men efter att ha jobbat en kort tid i branschen bestämde han sig för att han också ville jobba i skogen. Marcus kör för tillfället skotaren 1085C medan Henrik kör skördaren 1165. Gustaf, en anställd i företaget, kör en 1075C.

Även om Henrik började sitt arbete i skogen med att köra en skotare så föredrar han nu skördaren. Han strävar efter att göra de bästa valen och underlätta för skotarförarna. Den enda belöning han behöver är att en skotarförare säger att han har gjort ett bra jobb. ”Jag kan åka hem och känna att jag har gjort något bra.” Han betonar att bytet från att köra en skotare till en skördare är den idealiska övergången. ”Det gör dig till en bättre skördarförare eftersom du vet vad som förväntas av dig.”

Tre generationer Mossfeldt. Roland, Lars-Erik, Marcus och Henrik.

Grisen i säcken

2009 köpte Mossfeldt ett par 1075B-skotare, de första Tigercat-maskinerna i företagets flotta. ”Skotarna var ganska bra från första början. Man kunde se skillnaden på en gång. Det var lyckat att byta till Tigercat”, kommenterar Roland. Hans relation till Tigercat har varit till belåtenhet och han fortsätter att lägga till Tigercat-maskiner till sin flotta. ”Människor i den här branschen är alltid nyfikna på ny utrustning. Så när vi hörde talas om det nya skördaraggregatet 534 ville vi prova det.

Mossfeldt är det första företaget i Sverige som har köpt det nyutgivna skördaraggregatet 534. ”Hittills fungerar det väldigt bra”, säger Roland. ”Det verkar väl utformat och genomtänkt. Slangarna verkar vara väl skyddade. Det är ny utrustning med cirka 200 timmars driftstid så vi håller fortfarande på att lära oss och få en känsla för den.” Han lägger till att allt är enklare med support när man har nyttofordon och aggregat av samma märke. ”Man behöver bara ringa ett nummer om det blir problem.” (Tigercats återförsäljare i Sverige är Tigercat AB, ett dotterbolag till Tigercat Industries.)

Det första 534 skördaraggregatet i Sverige.

Första intryck

Henrik Mossfeldt har varit enda förare av 1165. Det första han imponerades av var det breda arbetsområdet. ”Att kunna vända sig 360 grader är en dröm. Det kunde jag inte göra med min tidigare skördare. Det tycker jag är den största fördelen med denna Tigercat-maskin.” Han lägger till att sikten är väldigt bra. ”Man ser exakt var man skär och hur långt man kan nå.” När det gäller hyttutrymme säger Henrik att hytten på 1165 är väldigt rymlig, större än på den förra skördaren. Serviceåtkomst är också jättebra. ”Jag bytte oljefilter och det var väldigt enkelt. Inget satt i vägen.” Henrik hade ingen tidigare erfarenhet av kontrollsystemet till skördaraggregatet D7, men säger att det har varit väldigt lätt att lära sig och att använda. När det gäller bränsleförbrukning använder Tigercat-skördaren fyra liter (en amerikanska gallon) mindre per timme än den tidigare skördaren. ”Supporten har varit fantastisk. Ett telefonsamtal och de kommer hit samma eller följande dag för att hjälpa min.”

Henrik säger att hans tidigare erfarenhet som skotarförare gör honom till en bättre skördarförare i dag.

Arvet lever vidare

Lars-Erik har arbetat i skogen i större delen av sitt liv och han planerar inte att sluta. Att sitta i maskinen och njuta av utsikten är fortfarande det han tycker bäst om med jobbet. ”Tigercat-maskiner är mjuka”, säger han. ”Efter att ha jobbat i skogen i 55 år är de snälla mot min kropp. Jag känner ingenting när jag kör dem.” Så har det inte alltid varit. ”Jag minns att på min första skotare gick det inte att vrida sätet så som man kan med dagens skotare. Jag var tvungen att vända mig och stå på knä i sätet när jag skulle lasta maskinen.”

Henrik kommenterar att det är underbart att arbeta med familjemedlemmar. ”Självklart har vi upp- och nedgångar, men nr allt kommer till kritan hjälper vi varandra. Vi är ett team.”

Lars-Erik ser hoppfullt på företagets framtid och även om han fortfarande är engagerad i företaget har han förhoppningen om att sonen Roland och barnbarnen ska föra arvet vidare. ”De har valt den här vägen själva. Jag tvingade dem aldrig att jobba med skogsbruk. Vi dras allihop till skogen.”