Nästa generations skördaraggregatkontroll

Publicerades: februari 10, 2023

Det finns två typer av kapningskontroller tillgängliga för D7. Prioritetsbaserad kaplogik använder en lista över specificerade stockstorlekar inmatade av föraren för att avgöra hur trädet ska bearbetas på bästa sätt. Optimeringsnivån hos D7 använder en värdebaserad kaplogik. Genom att använda flera lager med matriser som korrelerar pris, efterfrågan och produktionsgräns med varje stockstorlek för varje trädslag optimerar kontrollsystemet varje bearbetat träd för att uppnå bästa möjliga värde. Dessa matriser programmeras oftast av uppköparen av timmer.

Rapportering

Både Tigercat D7 prioritets- och optimeringsinställningar erbjuder StanForD Classic-, StanForD 2010- och PDF-produktionsrapporter baserade på kontrakt, trädslag och produktgrupper. Rapporterna tillhandahåller total mängd och volym samt mängd och volym per trädslag och produktgrupp. Rapporter kan visas på skärmen eller exporteras för senare analys. D7 skickar också produktionsvolymdata till RemoteLog®, Tigercats telematiksystem som finns som tillval.

Integrerad GPS

D7 kan utrustas med en GPS-mottagare och programvaran GeoInfo. Detta tillhandahåller en aktiv navigeringsapp som använder maskinens aktuella position på en geoförstärkt karta. Arbetsplatskartor kan visas på skärmen i hytten så att föraren för en överblick av platsens layout, spåra maskinens rörelse och visa produktionsinformation. Förbjudna områden kan markeras med avgränsningslarm.

D7 finns för närvarande till Tigercats skördare 534.