RemoteLog-Text-Message-comp-Web | Nya funktioner i RemoteLog och LogOn