På 1165

Publicerades: november 1, 2023

 

1165 är en kraftfull skördare av högsta kvalitet med inriktning på avverkning av stort timmer, tillämpningar med hög produktion och tuff terräng. 1165 fungerar väldigt väl i en rad olika tillämpningar runt om i världen – stenig terräng i Sverige, tuffa lövträdsskogar i Michigan, högproduktionsavverkning i Uruguay och branta sluttningar i Skottland.

Stort svängmoment, mer än skördare i konkurrerande klasser. Lutningsvinklarna är 18 grader framåt, 24 grader bakåt och 18 grader sida till sida. Vi ökade vinkeln bakåt för att optimera skörd i nedförsbacke i tillämpningar med vinsch-assistans. I de flesta tillämpningar där vinsch används sitter kopplingspunkten bak. 24-graderslutningen bakåt ger föraren en bekvämare position, och bättre svängfunktion, eftersom svängsystemet ligger plattare jämfört med andra skördare. 1165 har också med svängkraft än andra maskiner i samma storleksklass. Detta förbättrar verkligen produktiviteten för stora stockar.

Hela kran- och hyttenheten är byggd på en roterande platta. Vi såg till att bygga in ett roterande grenrör i maskinen för att möjliggöra 360 graders kontinuerlig rotation. Denna funktion är unik bland skördare. Andra maskiner med roterande hytt har slangknippen som går från chassit till kranen. Slangarna slits väldigt och kräver frekvent service. Det roterande grenröret eliminerar detta slangslitage. Kontinuerlig rotation ökar också maskinens arbetsräckvidd.

När man utför ett stort antal sorteringar gör möjligheten att svänga längre och nå en specifik sorteringshög att man inte behöver flytta maskinen lika mycket.

360 graders rotation av hytt och kran med kraftfullt svängmoment är unikt bland skördare.

 

Om skördarföraren försöker öka högarnas densitet för skotaren är det en stor fördel att svänga längre bakåt. När maskinen arbetar över båda sidorna och använder den längre svängradien kan det vara en fördel att svänga över bakre delen för att nå andra högar eller andra träd och rörelsens effektivitet ökar.

I vissa skördetillämpningar där körvägen mellan de stående träden är smal är det en stor fördel att kunna köra bakåt med aggregatet hängande över maskinens baksida för att komma ut ur skogen. När man styr längs en slingrig väg kan aggregatet svänga från sida till sida över maskinens baksida när den körs genom skogen.

Om skördarföraren försöker öka högarnas densitet för skotaren är det en stor fördel att svänga längre bakåt.