Tvätta polykarbonatfönster

 

 

De flesta fönster som används i operatörsstationerna i Tigercats maskiner är gjorda av en termoplast av polykarbonatharts. Detta material är ett substitut för glas när förbättrad hållbarhet, styrka, tålighet och säkerhet krävs.

Tjockleken på materialet som används i ett visst hyttfönster bestäms av ett antal faktorer, inklusive storleken på fönsteröppningen, närheten till en säkerhetsrisk, typen och graden av risk och kraven på tillämpliga säkerhetsstandarder.

Polykarbonatfönster som används i Tigercats förarhytter har tjocklekar på mellan 9 och 32 mm. Materialet polykarbonat används för att stå emot smällar från stora grenar, fallande trädtoppar och absorbera stora mängder energi. Skogsbruk kan medföra sådana faror som föremål som kastas med hög hastighet såsom träflis, sågtänder eller fragment från trasiga sågkedjor.

Polykarbonatfönster är en mycket hållbarare lösning än glas men detta termoplastiska material är känsligt mot vissa vanliga kemikalier, Ytorna på Tigercats polykarbonathyttfönster är specialbehandlade med en hård beläggning för att erbjuda förbättrat skydd mot nötning och ultraviolett (UV) strålning. Trots denna beläggning är det förhållandevis lätt att repa ytan om man jämför med glas som är otroligt resistent mot en lång lista rengöringskemikalier. För att hantera detta problem finns nu Tigercats rengöring för polykarbonatfönster tillgängligt för rengöring av hyttfönster utan att riskera kemiska skador på polykarbonaten.

Utvändig rengöring

Högtryckstvätta fönstrens utsidor med vatten när omgivningstemperaturen är över frysgränsen. Ångtvätta inte. Vattnet kan värmas upp till 65 °C och får ha ett maxtryck på 100 bar. Vid behov kan ett mycket milt rengöringsmedel från den godkända listan tillsättas. Detta kommer att avlägsna det mesta av repande smuts, kåda, pollen, kedjeolja, vägsalt och andra vanliga ämnen som ofta ansamlas på skogsmaskiners hyttfönster.Avsluta rengöringen med Tigercats polykarbonatfönsterrengöring och en ren mjuk trasa, helst mikrofiber. En mjuk trasa ger bättre resultat än en pappershandduk på grund av de kemikalier som normalt används i pappershanddukar.Tigercats polykarbonatfönsterrengöring börjar frysa vid temperaturer lägre än -10 °C. Om omgivningstemperaturen är så låg ska fönstret sprayas med en generös mängd isopropylalkohol (IPA) för att lossa repande smuts eller annat material från fönstret. (Använd inte spolarvätska eftersom den innehåller metylalkohol och kan skada polykarbonatfönster.) Fortsätt att rengöra fönstren med isopropylalkohol utspädd med vatten. Torka fönstren med en ren mjuk trasa.

Invändig rengöring

Rengör med en generös mängd Tigercats polykarbonatfönsterrengöring och en ren mjuk mikrofibertrasa. Torka noga med en annan ren mjuk trasa. Även om fönstren har en repskyddsbeläggning så är inte ytan lika hård som glas och repas lätt om sand eller andra repande partiklar finns på trasan.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring

Användning av alltför varmt vatten, aggressiv rengöring eller felaktiga kemikalier kan leda till krackelering, d.v.s. en mängd små sprickor. Krackelering kan i slutändan leda till förlust av fysisk styrka i fönstret och öka risken för sprickor. Kontrollera efter varje rengöring att fönstret inte har djupa repor och att gummitätningarna och fasthållningsremsorna av metall sitter fast ordentligt.
 • Använd aldrig slipande eller alkaliska rengöringsmedel som innehåller ammoniak.
 • Skrapa aldrig med gummiskrapor, rakblad eller anda vassa föremål.
 • Undvik fläckar och ränder genom att låta bli att rengöra polykarbonat i stark sol eller vid höga temperaturer.
 • Använd aldrig aromatiska eller halogenera lösningsmedel såsom toluen, bensen, bensin, aceton eller koltetraklorid.
 • Se bruksanvisningen från Tigercat för en lista över kemiska rengöringsprodukter som aldrig ska komma i kontakt med polykarbonatfönster.

Godkända rengöringsprodukter för polykarbonatfönster

 • Tigercats polykarbonatfönsterrengöring
 • Rengöringsmedlet Formula 409
 • Isopropyllkohol (IPA)
 • YES diskmedel
 • Palmolive diskmedel
 • Plastrengöringsmedlet Plaskolite
 • Spartan rengöringsmedel för glas och hårda ytor 3
 • Windex (ammoniakfri)

Godkända fläckborttagningsprodukter

(måste följas av omedelbar rengöring och sedan sköljning med vatten och torkas torrt efteråt)

 • Butyl Cellosolve
 • Fotogen
 • VM&P Naptha