Virtuell utbildning i Alberta

Publicerades: juni 13, 2024

I början av mars reste Irfan Zardadkhan och Gregor Scott från Tigercats elektroniksystemgrupp och distriktschefen James Farquhar till det avlägsna samhället La Crete, Alberta. Deras uppdrag var att starta upp en Tigercat-simulator.

Andy Driedger, ägare av Garden River Logging Ltd. (sittande) tar processorsimulatorn genom dess steg. Till vänster är Philip Unrau, VD för företagsgruppen FTEN, tillsammans med Gregor Scott från Tigercats grupp för elektroniska system, samt skogsbrukskonsult Jon Goertzen till höger.

Förutom samhällena La Crete, Fort Vermilion och High Level tjänar FVSD mycket avlägsna landsbyggdsregioner. För Mike och den biträdande föreståndaren Karen Smith är antalet studenter i dessa samhällen i åldrarna sexton och över som har hoppat av oacceptabelt hög. Tanken är att erbjuda eleverna högkvalitativa program som är mer inkluderande och får ungdomarna att stanna i skolan längre. Förutom traditionella skolämnen försöker FVSD fånga in och behålla elever som kan ha fördel av alternativa vägar och som tidigare kanske skulle ha varit helt förlorade för skolsystemet.

Det nya yrkesprogrammet är baserat på Albertas högskolemodell som erbjuder specialiserade program för specifika ämnen och ger en tydlig väg till högre utbildning eller en karriär. Viktiga kännetecken är formella avtal med högre utbildningsinstitutioner och möjlighet till faktisk arbetslivserfarenhet.

Den senare delen är där lokala företag engagerar sig. Herman Wiebe, ägare till Homeland Industries Ltd. är en framgångsrik avverkningsentreprenör. Han förklarar att gymnasieskolor i avlägsna områden tävlar mot lokala företag. ”Ungdomar utan utbildning tar jobben med minimilön. Så låt oss gå ihop med lokala företag och avverkningsentreprenörer för att få ungdomarna att stanna i skolan och ge dem bättre, kunnigare, mognare och uthålliga arbetare när de väl kommer ut på arbetsmarknaden.”

Lära sig att flyga. Bryan Rempel, IT-specialist på skolan i De Oabeit i La Crete, sitter bredvid Irfan Zardadkhan (till vänster), produktchef för gruppen för elektroniska system, då han kör skolans flygsimulator. Ironiskt nog är Irfan flygingenjör.

De nya utbildningsvägarna som Mike jobbar med är utformade för att ge ungdomar en fördel (edge) och FVSD använder ordet (edge) som en förkortning av: Explore, Develop, Grow and Experience (utforska, utveckla, väx och upplev). Från sjätte klass (12 år) presenteras barnen för en rad resurser som introducerar ett brett utbud av möjliga yrken. I sjuan till nian börjar (13-15 år) eleverna få praktisk arbetsplatserfarenhet. På gymnasiet får eleverna ökad kunskap om det område de valt. FVSD har som mål att lägga till ytterligare två år, vilket ger eleverna tid och utrymme att uppleva den karriär de valt, fortsätta att samla poäng mot vidare utbildning samt arbetslivspoäng medan de fortfarande går i gymnasiet. En elev kan gå ut rustade med ett slutbetyg och första årets gesällutbildning. En annan elev kanske tar en kurs som ger högskolepoäng även om denne inte har ekonomisk möjlighet att gå på högskola.

Grundläggande ämnen krävs för examen såsom matte, engelska och naturkunskap läser eleverna på det lokala gymnasiet. Karriärspecifik utbildning sker på tre andra inrättningar i distriktet. Den första Tigercat-simulatorn levererades till De Oabeit School i LaCrete. Den nya anläggningen på 885 kvadratmeter består av klassrum, ett simulatorlabb och en komplett maskinverkstad. Liknande anläggningar har upprättats i Fort Vermilion och High Level. Dessa skolor har också de budgeterat för Tigercat-simulatorer.

Bryan Rempel, IT-specialist på skolan i De Oabeit i La Crete, har tagit ansvaret för att implementera programmets tekniska aspekter. Bryan visade oss runt på La Crete campus, och vi blev förstummade när vi kom till simulatorlabbet. Datorstationer med 3Dscreen-teknik låter elever rotera, manipulera och dissekera föremål som verkar sväva i luften. Förutom den nyligen levererade Tigercat-simulatorn fanns fem nätverksanslutna utrustningssimulatorer som låter eleverna arbeta tillsammans. En elev kan exempelvis köra en lastbil med sten medan en annan lastar den med hjälp ab en grävskopa. Vi provade en helt omslutande flygsimulator för ett enmotorigt plan. Den var så realistisk att den framkallade mild yrsel.

Eleverna lär sig hur man använder drönare och upptäcker samtidigt LIDAR-teknik och andra avancerade drönartillämpningar.

En klass 1-körskola med inriktning på vuxna ger intäkter som subventionerar avgiften till programmen på högskolenivå. Eleverna lär sig hur man använder drönare och upptäcker samtidigt LIDAR-teknik och andra avancerade drönartillämpningar. I en välutrustad verkstad såg vi axlar och transmissioner till tung utrustning i olika monteringsskeden. Elever jobbade tillsammans med att bygga ett litet hus (tiny house) samtidigt som de arbetade mot sina individuella karriärer inom design, konstruktion, snickeri, rörmokeri och el.

Det finns planer på att bereda mark att ställa dessa små hus på. Förhoppningen är att detta ska bli ännu en möjlighet till praktisk utbildningserfarenhet genom att eleverna som utbildar sig till maskinförare får arbeta på plats med ett faktiskt utvecklingsprojekt. En företagsmodell kommer att tas fram för att fastställa hyresintäkter – även den driven av elever. Bryan förklarar att istället för hypotetiska projekt kommer eleverna att utveckla faktiska företag. Den ytterligare intäktskällan kommer i sin tur att leda till utveckling av ytterligare program.

”Samhällsengagemanget i La Crete är otroligt imponerande” noterar Gregor. ”Partnerskapet mellan skolan och företagsvärlden skiljer sig från allt jag sett. Det var fantastiskt att se hur nära lokala företagare samarbetar med skolorna för att hjälpa framtida generationer att få praktisk kompetens som i sin tur kommer att få ekonomin i La Crete att växa. Jag såg ett tydligt fokus på att ge alla elever så mycket praktisk erfarenhet som möjligt under utbildningstiden.”

För ägare av avverkningsföretag såsom Philip Unrau, VD för företagsgruppen FTEN, är utbildningarna för förare av tung utrustning och maskiner särskilt tilltalande. Philip, som driver företag inom avverkning, tung konstruktion, stapling och lastbilsfrakt, är tacksam för Mikes entusiasm och den hastighet med vilken han har drivit igenom innovativa idéer inom utbildning. Han beräknar att ungefär hälften av alla skogsmaskinsförare i Alberta kommer från La Crete. ”Det här programmet kommer att påverka hela provinsen”, säger Philip.

Expertförarna Andy Driedger, ägare till Garden River Logging Ltd. och Willy Neufeld, ägare till Northern Timber Management tog sig tid att besöka labbet under uppstarten och körde simulatorn vilket gav Irfan och Gregor värdefull feedback om de nya programmen för processorn och fällare-läggare. ”Alla maskinförare som provade simulatorn var måna om att ge feedback för att göra den bättre. Jag har flera sidor med anteckningar”, säger Gregor. Simulatorns utvecklingsteam förbättrar hela tiden programmen och försöker att skapa ett så relevant och överförbart kursinnehåll som möjligt. Uppdateringar skickas till simulatorenheterna direkt från Tigercats fabrik via WiFi-anslutning.

Initiativen på Fort Vermilion School Division har starkt stöd i La Crete. Många inom avverkningsbranschen kom till campus för att ta en titt på den nya simulatorn och ge värdefull feedback.

Jon Goertzen är en skogsbrukskonsult som har arbetat tillsammans med FVSD och de lokala avverkningsentreprenörerna med ansökningar om bidrag från de lokala myndigheterna för att bekosta en utökning av skogsbruksprogrammet. Han la tid på att undersöka olika simulatorsystem för skogsbruksutrustning och skaffa information från lokala entreprenörer för att säkerställa att programmet skulle tjäna eleverna på bästa sätt samtidigt som de uppfyller de faktiska kraven på den verkliga arbetsmarknaden.

”Målet är att utveckla kompetens hos skogsutrustningsförare”, säger Jon. ”Simulatorer är ett viktigt verktyg för att hjälpa till att utveckla upprepade rörelser och träna in korrekta arbetsförfaranden. Simulatorerna kombineras med verkstadsarbete för praktisk inlärning och klassrum med flera användningsområden där eleverna utbildas i maskindrift, underhåll och säkerhet.”

Programmet för skogsmaskinförare kommer att byggas runt Tigercat-simulatorer och börjar med program för en bandburen fällare-läggare och processor vid vägkanten. Den faktiska uppsättningen maskinkontroller kan bytas ut från ett program till ett annat på bara några minuter. Alla entreprenörer som besökte labbet var eniga om att möjligheten att sätta faktiska kontroller i simulatorn är en aspekt som skiljer Tigercats produkt från andra simulatorer. Eftersom entreprenörerna i La Crete-området har standardiserade processorkontroller skaffar elever som tränat på en Tigercat-simulator en mycket bärbar och användbar kompetens. Alla entreprenörer vi pratade med var överens om de uppenbara fördelarna med simulatorbaserad utbildning för sina företag: mindre slitage på maskinerna, mindre behov av att använda en maskin under många oproduktiva timmar i utbildningssyfte, minskad bränsleförbrukning och förbättrad
säkerhet på arbetsplatsen.

Jon noterar att det finns många First Nation-samhällen i FVSD:s upptagningsområde. ”Många av oss här i La Crete växte upp på en gård. Så jag har kört en traktor, kört foderbil och jag har lite erfarenhet av utrustning. För någon som inte har någon erfarenhet är redan det en stor nackdel. Några av First Nation-barnen har inte vuxit upp med utrustning och de är nästan förutbestämda att misslyckas eftersom de inte har samma typ av bakgrund och erfarenhet. Det är ett starkt skäl till att vi vill ha en mobil enhet som faktiskt åker runt till skolorna.” Simulatorerna hjälper till att jämna ut spelfältet, främjar målet med att alla elever i distriktet ska gå ut skolan med extra meriter för att hjälpa dem lyckas i livet. ”Jag bryr mig verkligen om det lokala området. Jag vill att barnen ska få jobb i framtiden”l, säger Jon. ”Jag har barn. Jag har 35 syskonbarn, Vi behöver ordentlig utbildning.”

Gregor betonar att han ser fram emot att arbeta med skoldistriktet och entreprenörerna för att hjälpa dem få ut mesta möjliga av simulatorn och utveckla produkten ytterligare. ”Barn som slutför läroplanen borde behöva mycket kortare tid för att bli skickliga förare och det kommer hjälpa barnen att utforska de lokala arbetsmöjligheterna. Plus att vårt arbete i La Crete kommer göra simulatorn till en bättre produkt för alla.”