cab-graphics-940px | Finita elementanalys Li Quan

FEA-simulering låter teknikerna visualisera hur hytten kommer att bete sig under den angivna belastningen.