track_sag | Framdrivningshjälpmedel och däckunderhåll

Korrekt spända band ska ha 40-70 mm slack mellan däcken. (Bild tillhörande Olofsfors, skaparna av ECO-TRACKS ©, 2022)