1165_DJI_0290-1-web | Kostnad per producerat ton och telematik