thumbnail_RemoteLog-pg6-web | Kostnad per producerat ton och telematik

RemoteLog spårar viktiga data avseende kostnad per producerat ton såsom produktionsvolym för vissa modeller och bränsleförbrukning.