thumbnail_RemoteLog-pg6-web | Kostnad per producerat ton och telematik